top of page

RIEŠENIA V OBLASTI AUTOMATIZÁCIE A SYSTÉMOVEJ INTEGRÁCIE

SYSTÉMOVÁ INTEGRÁCIA TECHNOLÓGII DOMOV A BUDOV

V mnohých oblastiach nášho súkromného aj pracovného

života sa stretávame so zvyšovaním úrovne automatizácie.

S týmto trendom sme každodenne konfrontovaní a pritom

to ani nemusíme vnímať.

 

Automatizácia budov si kladie za cieľ skombinovať jednotlivé funkcie v budove alebo vo vašom dome a zjednodušiť implementáciu rôznych požiadaviek.
Riadiace systémy ktoré umožňujú praktické ovládanie sú  logickým vyústením požiadaviek na implementáciu
tradičných a nových nárokov na elektrické inštalácie
a nahradzujú klasické inštalačné metódy.


Inteligentné prístroje komunikujú po zbernici, efektívne
riadia štandardne známe funkcie ako osvetlenie, kurenie-chladenie alebo bezpečnostné systémy a ponúkajú širokú škálu rozšíriteľných možností, ktoré by nebolo možné realizovať iným spôsobom než zbernicovým systémom.

 

SPÁJAME INŠTALOVANÉ TECHNOLÓGIE DO JEDNÉHO FUNKČNÉHO CELKU

Dôležitým momentom je správne skoordinovanie všetkých inštalovaných technológii ako osvetlenie, kúrenie, chladenie, ovládanie tieniacej techniky alebo zabezpečovacích a prístupových systémov a pod. a to tak aby všetky technológie navzájom komunikovali a zákazník vedel využívať všetky funkcie.

 

Koncepčne každý projekt obsahuje veľa detailov ale postupy našej práce vieme zhrnúť do nasledovných bodov ktoré tvoria kostru každého projektu. Sú to.....

1. Plánovanie/projektovanie
V priebehu plánovania/projektovania sú do koncepcie návrhu zaradené všetky pôvodné požiadavky investora a tie potom zahrnuté do funkčného popisu.


2. Inžiniering, projektový návrh
Počas tejto etapy sú vybrané najvhodnejšie komponenty a aplikačné programy a urobí sa návrh zbernicovej topológie. Definované sú systémové prístroje, ktoré budú zaradené do inštalácie  a prebiehajú práce na projektovom návrhu pomocou softvéru na báze parametrizovania funkcií.

 

3. Uvádzanie do prevádzky (oživenie)
V etape uvádzania do prevádzky sa inštalujú a programujú zbernicové prístroje . Projekt vytvorený a spracovaný pomocou softveru je potom týmto naprogramovaný do prístrojov.

 

4. Odovzdanie zákazníkovi
V etape odovzdania zákazníkovi prebieha kontrola naprogramovaných funkcií z hľadiska splnenia požiadaviek vo funkčnom popise. Prebieha overovanie správnosti funkcie
inštalácie a tiež dokumentovanie.

 

5. Dokumentácia
Po odovzdaní je zákazníkovi dodaná projektová dokumentácia skutkového stavu (schémy, funkčné popisy a projektové dáta ).

Ako presne navrhnúť LED osvetlenie v interiéry a exteriéry, aký model svietidla je určený pre dosiahnutie ideálneho osvetlenia v priestore, ako technicky prepojiť a ovládať viacero rôznych druhov svietidiel, ako nainštalovať a ovládať LED svietidla v novej alebo existujúcej inštalácii.

 

Na tieto ako aj ďalšie otázky vám ponúkame spoluprácu pri návrhu techniky a produktov pre osvetlenie a výber správnych komponentov pre ovládanie svetiel.

POMÔŽEME VÁM PRI SPRÁVNOM NÁVRHU LED OSVETLENIA

VYPRACUJEME IDEÁLNY NÁVRH PRE ÚSPORNÚ ELEKTROINŠTALÁCIU

Ako sa rozhodnúť pri voľbe úspornej elektroinštalácie, aký systém si vybrať a akým má mať účel. Nie každý výrobca ponuka systém vhodný pre priestor ktorý sa rozhodnete inteligentnou inštaláciou vybaviť.

 

Niektoré systémy su vyslovene vhodne do obytných priestorov a nie sú vhodne napr. do nočných klubov alebo hotela. Na základe našich skúseností Vám pomôžeme s výberom správnej elektroinštalácie ktorá bude plniť presne to čo od nej očakávate.

APLIKOVANÝ VÝVOJ , PROJEKTOVANIE A SVETLOTECHNIKA


Aplikovaný vývoj elektronických zariadení, tvorba meracích protokolov.

Kompletné zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebnú a realizačnú časť
- vypracovanie projektu elektro podla platných noriem STN
- vypracovanie projektu slaboprúdu a DAT rozvodov
- revízne spravy rozvádzačov a rozvodov
Vypracujeme projekt svetlotechniky

Vypracovanie projektu svetlotechniky podľa noriem STN
- návrh svetelných sústav a simulácia v programe Dialux
- vypracovanie 3D modelu osvetlenia špeciálnymi efektovými svetlami

bottom of page